MENU

Thiết bị PNET1GB

PNET1GB APC giúp chống sét cho một đường (line) mạng. Việc sử dụng thiết bị này nhằm mục đích chia nhỏ lẻ line ra. Bạn có thể dùng thiết bị chống sét PNET1GB cho modem, hoặc đường dây mạng, hoặc máy tính.

– APC Protect Net-Chống sét cho đường Ethernet 10/100/1000Base-T, bảo vệ cổng dữ liệu Ethernet.

– Tương thích với mạng 10/100/1000Base-T và Power over Ethernet (PoE)

APC With Gigabit ProtecNet_PNET1GB

– Made in : Philippines